Startsida

Välkommen till Forum för industrihistoria i Jämtlands län, FFIJ.

FFIJ är en samverkansorganisation för industrihistoriska anläggningar och är öppen för juridiska och fysiska personer som medlemmar.

Kontakt: Sekr. Lowissa Mannerheim
sekr@ihforum.net
Adress: FFIJ, c/o sekr. Lowissa Mannerheim
Jamtli, Box 709
SE-831 28 ÖSTERSUND

Comments are closed.